Λύστε το ρέμπους

Άσκηση συμπλήρωσης κενών λέξεων.
Gap-fill exercise

  

Συμπλρώστε τα κενά και μετά πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

rempous.jpg